Terapi

Parterapi

Parterapi er et tilbud til gifte, samboere og kjærester om å jobbe med forholdet sitt. Sentrale mål i den terapeutiske prosessen er å få bedre innsikt i hverandre sine tankemønster og løse konflikter for å få et bedre liv sammen.

For enkelte holder det med noen få samtaler, mens andre bruker mer tid. Undersøkelser viser at de fleste som har gått i parterapi har funnet det nyttig, og at har tilegnet seg metoder for å håndtere sine nære relasjoner bedre. 

Kontakt oss

Familieterapi

Familieterapi er et tilbud hvor hele eller deler av familien samles for å løse problemer som har oppstått. Hovedtanken er at alle blir påvirket når ett familiemedlem har et problem, og at sjansene for å løse problemene er størst når alle berørte bidrar. Det er vanlig at foreldre, barn og søsken møtes til slike samtaler. Men noe ganger er det også nyttig om besteforeldre, tanter, onkler eller andre fra familien eller nettverket deltar. Undersøkelser viser at familieterapi kan være nyttig for mange. 

Kontakt oss

Samtaler med barn og ungdom

Enkelte sier at det aldri har vært vanskeligere å være tenåringsforeldre enn det er i dag. Mange foreldre opplever det som nyttig å bruke litt tid sammen med en nøytral tredjeperson for å finne de gode løsningene. Samtalene kan skje med eller uten ungdommene.

Er det behov for individualterapeutisk oppfølgning kan det engasjeres psykolog gjennom Innherred Psykologsenter. 

Kontakt oss

Veiledning til studenter innen par- og familieterapi og sosialt arbeid

Tilbudet om studentveiledning er rettet mot studenter i par- og familieterapi, sosialt arbeid, barnevern og pedagogikk på bachelor- og masternivå.  Aktuelle områder er veiledning på praksis og oppgaveskriving. Tilbudet kan gis individuelt eller i gruppe. 

Kontakt oss

Priser

1400,- per konsultasjon

Betales med VIPPS til; Innherred psykologsenter; 563326

Samarbeidspartnere

Innherred Psykologsenter

Vårt ønske er å kunne tilby helsetjenester med god kvalitet til deg som føler at du trenger det. Dette gjør at det er viktig for oss at du selv tar kontakt for å be om helsehjelpen. Vi formidler også kontakt til Innherred Psykologsenter for individuelle samtaler med psykolog- og legespesialist.

Om Innherred Psykologisenter

Innherred Helsehus

Innherred helsehus er et tverrfaglig helsesenter lokalisert på Røstad i Levanger kommune. Etableringen av helsehuset er betinget i et ønske om å skape et helhetlig tilbud til pasientene med bred faglig kompetanse, pasientsentrerte tjenester og god tilgjengelighet. På helsehuset finner du blant annet gynekologer, leger, fysioterapeuter, psykologer og jordmor. 

Om Innherred Helsehus

Snuom Psykisk Helse

Snuom tilbyr utredning og behandling av psykiske lidelser og rusproblemer. Klinikken vår består av psykologer, psykiatere, pedagoger og familieterapeuter som samarbeider tett for å kvalitetssikre helsehjelpen som gis. Livet kan være tøft og føles litt håpløst til tider. Vi i Snuom er her for å hjelpe deg gjennom det. Noen ganger trenger man bare en nøytral person å snakke med, for å sortere tankene sine, møte forståelse og få noen råd for veien videre.

Om Snuom Psykisk Helse